مرکز اطلاعات
مدیریت جذب، سنجش و ارزشیابی استادان معارف > پشتیبانی > مرکز اطلاعات

پرسیدن یک سئوال:


مرکز اطلاعات مجموعه طبقه بندی شده از پاسخ به پرسش های متداول (پرسش و پاسخ) و مقالات است. شما می توانید مقاله در این دسته خوانده شده را انتخاب کنید و یا حاوی زیر دسته است که شما علاقمند هستید.  

» مقالات در این دسته:

 
آزمون دارای ماده 3.9/5.0
نحوه شرکت در آزمون دوره 15
 


» مقالات مرکز اطلاعات: نمایش ها
 آزمون 1330
 
» آخرین مقالات مرکز اطلاعات: تاریخ ارسال
 آزمون 2016-09-07 15:08:39